ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

 1. A Hansa Fordítóiroda megrendelést csak írásban fogad el és minden esetben írásban igazol vissza.

 2. Fordításainkra egyéb írásos megállapodás hiányában, kizárólag jelen szerződési feltételek vonatkoznak.

 3. A fordítás díjazását és az egyéb feltételeket (határidő, teljesítés módozata, stb.) a partnerek esetenként állapítják meg.

 4. A fordítási díj elszámolásának alapja a Microsoft Word szövegszerkesztő által meghatározott leütések száma (karakterek száma szóközökkel együtt). A megbízási díjat a Megbízó a megbízás teljesítését követően kiállított számla alapján készpénzben, vagy a számla kiállítását követő 8 banki munkanapon belül banki átutalással fizeti meg. A fordítási díjazás a teljesítés megkezdése előtt vagy azt követően, utólag fizetendő. Nagyobb összegű szolgáltatás és/vagy új megrendelő esetén általában előleget (a fordítási díj 40%-a) vagy előrefizetést kérhet a Fordítóiroda.

 5. Irodánk a megbízás teljesítéséhez alvállalkozókat vehet igénybe.

 6. Irodánk vállalja, hogy a munka elvégzése során tudomására jutott, a Megbízó érdekeit érintő információkat titoktartással kezeli.

 7. Alapáraink normál fordítási szolgáltatással (1 munkanapra eső fordítási mennyiség max. 12 000 karakter), nyelvi és szakmai lektorálás nélkül, általános tárgyú, átlagos nehézségű szövegekre értendőek. Amennyiben a Megbízó a fordítást sürgősséggel vagy szaknyelvi specialitással rendeli meg, a Fordítóiroda felárat számíthat fel, mely eseti megegyezés szerint, írásban történik.

 8. A Hansa Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, de közismertté még nem vált pl.: cégre jellemző, sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megbízó a megrendeléssel együtt e szaknyelvi specialitásokat illetve frazeológiai nyelvi egységeket a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta. A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért. Dialektus, speciális tájnyelv illetve stilisztikai jellegű kifogások nem tekinthetők fordítási hibának, ezért ezek miatti kártérítési kötelezettség sem állapítható meg.

 9. A Hansa Fordítóiroda szolgáltatásával kapcsolatban a Megrendelő a teljesítéstől számított 3 napon belül élhet kifogással. A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Fordítóirodának eljuttatni. A tényleges fordítási hibák kijavítására a Megbízottnak lehetőséget és időt kell biztosítani, a javítás határidejében írásban meg kell állapodni. Amennyiben a Megrendelő ezt elmulasztja, vagy a hibák megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Megbízottat mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól.

 10. Az esetleges fordítási hibákkal a Megbízónak okozott kárért Irodánk kártérítési kötelezettsége kizárólag a szolgáltatás összegének erejéig terjed. A teljesítéstől számított 10 napon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

 11. Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogi rendelkezések szabályozása az irányadó.